Bài 4: So sánh sự nở vì nhiệt của 3 chất : không khí, sắt, nước.

Question

Bài 4: So sánh sự nở vì nhiệt của 3 chất : không khí, sắt, nước.

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-10-19T16:20:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:21:35+00:00

  Đáp án:

   Không khí>nước> sắt.

  Giải thích các bước giải:

  Khí> lỏng> rắn

  Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

  0
  2021-10-19T16:22:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  sắt>nước>không khí.

        Chuc em hoc tot !!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )