Bạn Dũng muốn đo thể tích Quả Trứng bằng bình chia độ. Do lỡ tay, bạn đã để cả hai quả trứng vào bình và thấy mực nước bây giờ lại là 180cm3. Biết mực

Question

Bạn Dũng muốn đo thể tích Quả Trứng bằng bình chia độ. Do lỡ tay, bạn đã để cả hai quả trứng vào bình và thấy mực nước bây giờ lại là 180cm3. Biết mực nước ban đầu trong bình mà bạn nhìn thấy chỉ là 90 cm3. Hỏi:
1. Có xác định được thể tích của một quả trứng không? Nếu có, hãy chỉ rõ cách làm và kết quả.
2. Nếu bạn An chỉ để đúng một quả trứng vào thì mực nước khi đó là như thế nào?

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-10-28T13:34:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:36:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.

  có thể xác định thể tích của 1 quả trứng.

  – ta lấy 1 quả trứng thứ nhất ra, mực nước lúc này chỉ V1′. thể tích quả trứng thứ nhất là:  V1=180−V1′

  – thể tích quả trứng thứ 2 là: V2=180−90−V1=90−V1slsks

  nếu chỉ bỏ quả trứng thứ nhất thì mực nước chỉ; V=90+V1

  nếu chỉ bỏ quả trứng thứ hai thì mực nước chỉ; V=90+V2

  0
  2021-10-28T13:36:46+00:00

  1.

  có thể xác định thể tích của 1 quả trứng.

  – ta lấy 1 quả trứng thứ nhất ra, mực nước lúc này chỉ \({V_1′}\). thể tích quả trứng thứ nhất là:  \({V_1} = 180 – {V_1}’\)

  – thể tích quả trứng thứ 2 là: \({V_2} = 180 – 90 – {V_1} = 90 – {V_1}\)

  2.

  nếu chỉ bỏ quả trứng thứ nhất thì mực nước chỉ; \(V = 90 + {V_1}\)

  nếu chỉ bỏ quả trứng thứ hai thì mực nước chỉ; \(V = 90 + {V_2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )