Bạn nào cho mình biết các công thức vật lí 6 không ạ??

Question

Bạn nào cho mình biết các công thức vật lí 6 không ạ??

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-03T16:34:31+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T16:36:07+00:00

    Công thức vật lí lớp 6 : – Công thức tính trọng lượng : P=10. m. m. ⇔m=P10. Trong đó : P : trọng lượng (N) m: Khối lượng (kg) – Công thức tính thể tích : V=mD. ⇔m=D. V. V. ⇔D=mV. Trong đó : V : thể tích (m3) m : khối lượng (kg) D: khối lượng riêng (kg/m3) …

    CÔNG THỨC CỦA LỚP 6 VÀ 8 NHÉ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )