Biển đã đem lại những thuận lợi gì. Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc ?

Question

Biển đã đem lại những thuận lợi gì. Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc ?

in progress 0
Katherine 5 ngày 2021-09-09T14:02:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:03:58+00:00

  Đáp án:

  + Thuận lợi:

  – Cung cấp thực phẩm

  – Đem lại lợi nhuận trong du lịch

  – Cung cấp các tài nguyên như titan, dầu,…

  – Điều kiện phát triển ngành nghề muối

  + Vì:

  – Ảnh hưởng 2 cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997-1998 và 2008

  – Chưa có chính sách thực sự đúng đắn cho sự phát triển công nghiệp – dịch vụ

  CHO MIK CTLHN NHÉ!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )