Bình đẳng về quyền kinh doanh thể hiện ở những điểm nào ?

Question

Bình đẳng về quyền kinh doanh thể hiện ở những điểm nào ?

in progress 0
Eliza 4 tháng 2021-08-11T22:54:50+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:55:51+00:00

  Bình đẳng về quyền kinh doanh thể hiện ở những điểm sau:

  – Không tranh giành địa bàn làm ăn của nhau.

  – Luôn tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

  – Không gây gổ, xích mích tạo ra nhiều mâu thuẫn không nên có.

  – Không thiên vị, đối xử bất công giữa các quán kinh doanh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )