C©u 1. Chọn thước nào trong số các thước dưới đây để đo chiều cao cửa ra vào lớp học của em? A. Thước thẳng có GHĐ là 1m và ĐCNN 5 mm. B. Thước thẳng

Question

C©u 1. Chọn thước nào trong số các thước dưới đây để đo chiều cao cửa ra vào lớp học của
em?
A. Thước thẳng có GHĐ là 1m và ĐCNN 5 mm.
B. Thước thẳng có GHĐ là 1,5 m và ĐCNN 1 mm.
C. Thước dây có GHĐ là 150cm và ĐCNN 1 mm.
D. Thước thép cuộn có GHĐ là 5m và ĐCNN 1 mm.
Câu 2. Đơn vị đo nào dưới đây không phải là đơn vị đo độ dài?
A. km B.m
C.cc D.mm
Câu 3. Trên một chai nước có ghi 1l số đó chỉ gì?
A. Khối lượng của nước trong chai B. Sức nặng của chai nước
C. Thể tích chai nước DThể tích của nước trong chai
Câu 4. Con số 250g được ghi trên vỏ hộp mứt tết chỉ gì?
A. Thể tích của hộp mứt C. Sức nặng của hộp mứt
B. Khối lượng của mứt trong h ộp D. Khối lượng và sức nặng của hộp mứt
Câu 5. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm, gió đã tác dụng lên cánh buồm một lực gì
trong số các lực sau?
A. Lực căng B. Lực hút
C. Lực kéo D. Lực đẩy
Câu 6. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì người ta
xác định thể tích của vật bằng cách nào dưới đây?
A. Đo thể tích bình tràn.
B. Đo thể tích bình chứa..
C. Đo thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa.
D. Đo thể tích nước còn lại trong bình tràn sau khi đã thả vật vào bình.
Câu 7. Quả cân 500g có trọng lượng là bao nhiêu?
A. 5N C. 500N
B. 0,5N D. 50N.
Câu 8. Người ta dùng một bình chia độ có ĐCNN là 2cm 3 chứa 50cm 3 nước để đo thể tích của
một vật. Khi thả vật ngập vào nước trong bình thì mực nước dâng lên tới gần vạch 84cm 3
.Trong các kết quả ghi sau đây, kết quả nào đúng?
A. 34cm 3 B. 33cm 3
C. 34,0cm 3 D. 33,0cm 3
Câu 9. Ngọn đèn treo trên trần nhà đứng yên vì :
A. Không chịu tác dụng của lực nào.
B. Chịu tác dụng của lực kéo của dây treo.
C. Chịu tác dụng của trọng lực
D. Chịu mtác dụng của lực kéo của dây treo và trọng lực.
Câu 10. Những cặp lực nào dưới đây không phải là hai lực cân bằng ?
A. Lực đẩy của không khí làm quả bóng bay lên và lực mà em bé giữ dây buộc bóng
làm cho bóng không bay lên được nữa.
B. Lực mà ló xo tác dụng vào vật và lực mà vật tác dụng vào lò xo.
C. Lực do dòng nước đẩy thuyền trôi và lực do sợi dây neo thuyền lại.
D. Lực của con chim đậu trên cành cây làm cho cành cây cong xuống và lực đàn hồi giữ
cho cành cây không cong xuống nữa.
Câu 11. Trường hợp nào dưới đây không có sự biến dạng ?
A. Đất nặn để trong hộp.
B. Gió thổi,thuyền căng buồm ra khơi.
C. Thợ săn giương cung bắn thú.
D. Móc một quả nặng vào lò xo đang được treo lên giá đỡ.
Câu 12. Gió thổi mạnh không gây ra sự biến đổi nào trong các biến đổi dưới đây ?
A. lúa trên đồng đổ rạp về một phía.
B. Cây lớn nhanh hơn.
C. Xe đạp trên đường đi chậm lại.
D. Xe đạp trên đường đi nhanh hơn.
II. Tù luËn:
Câu 13. Cho một bình chia độ, một hòn đá cuội (không bỏ lọt bình chia độ) có thể tích nhỏ
hơn giới hạn đo của bình chia độ.
a. Ngoài bình chia độ đã cho ta cần phải cần ít nhất những dụng cụ gì để có thể xác định
được thể tích của hòn đá?
b. Hãy trình bày cách xác định thể tích hòn đá với những dụng cụ đã nêu?
Câu 14. Trên hình vẽ, lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn của Việt Nam đang
thực hiện động tác nâng tạ. Mặc dù sử dụng lực rất lớn nhưng tạ vẫn
không di chuyển. Hỏi có những lực nào tác dụng lên tạ? Nêu nhận xét về
các lực này?

in progress 0
Mackenzie 5 ngày 2021-09-01T03:27:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:29:30+00:00

  1. D

  2.C

  3. C

  4. B

  5. A

  6. B

  7. A

  8. B

  9. A

  10. D

  11. D

  12. C

  13. A

  14. B

   

  0
  2021-09-01T03:29:39+00:00

  Đáp án:

  1.D

  2.C

  3.C

  4.B

  5.A

  6.B

  7.A

  8.B

  9.A

  10.D

  11.D

  12.C

  13.A

  14.B

  Chúc bạn học tốt   1 đêm   trung thu vui vẻ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )