C1.Nêu 3 quyền chăm sóc,giáo dục,bảo vệ trẻ em. C2.Nêu vai trò của môi trường,tài nguyên thiên nhiên. C3.Di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa

Question

C1.Nêu 3 quyền chăm sóc,giáo dục,bảo vệ trẻ em.
C2.Nêu vai trò của môi trường,tài nguyên thiên nhiên.
C3.Di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể là gì.

in progress 0
Maya 1 năm 2021-08-28T19:30:53+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:32:43+00:00

  câu 1:

  * Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em

  • Quyền được bảo vệ:
  • Khai sinh có quốc tịch
  • Bảo vệ tính mạng, danh dự và nhân phẩm
 1. Quyền được chăm sóc:
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Nuôi dưỡng và các hưởng sự chăm sóc các thành viên trong gia đình
 2. Quyền được giáo dục:
  • Được học tập, được dạy dỗ
  • Vui chơi giải trí tham gia hoạt động văn hóa thể thao.

  câu 2: vai trò của môi trường,tài nguyên thiên nhiên:

  + Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

  +Tạo cho con người phương tiện sống, phát triển trí tuệ đạo đức. 

  +Tạo cuộc sống tinh thần:làm cho con người vui tươi,khỏe mạnh,làm giàu đời sống tinh thần.

  câu 3:

  Văn hóa vật thể là các giá trị văn hóa tồn tại một cách hữu linh, con người có thể nhận biết một cách cảm tính, trực tiếp qua các giác quan ( cung điện, chùa tháp, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, thắng cảnh thiên nhiên…) có giá trị văn hóa, lịch sữ, khoa học được cộng đồng dân tộc, nhân loại thừa nhận.

  -Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.

 • Leave an answer

  Browse

  35:5x4+1-9:3 = ? ( )