Ca dao, tục ngữ nói về góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Question

Ca dao, tục ngữ nói về góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-07-30T08:01:23+00:00 2 Answers 566 views -1

Answers ( )

  -1
  2021-07-30T08:02:44+00:00

  Bán anh em xa mua láng giềng gần.

  6
  2021-07-30T08:03:18+00:00

  – Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

  – Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

  – Lá lành đùm lá rách.

  – Một cây làm chẳng nên non

  Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.

  – Nhiễu điều phủ lấy giá gương

  Người trong một nước phải thương nhau cùng.

  `text{ * Chúc bạn học tốt ! }`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )