Cá nhân biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã hội là thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?

Question

Cá nhân biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã hội là thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?

in progress 0
Parker 2 giờ 2021-09-07T10:38:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:39:47+00:00

  Tôn trọng

  0
  2021-09-07T10:40:24+00:00

  Cá nhân biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã hội là thể hiện phẩm chất đạo đức : tôn trọng

  #CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )