các bạn giúp mik vs. câu hỏi là “nêu đặc điểm đô thị Bắc Mĩ”

Question

các bạn giúp mik vs. câu hỏi là “nêu đặc điểm đô thị Bắc Mĩ”

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-07-09T22:31:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:32:48+00:00

  – Tỉ lệ dân đô thị cao: 75%.

  – Phát triển nhanh đặc biệt là Hoa Kì.

  – Tập trung chủ yếu ven Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và phía nam Hồ Lớn.

  – Đô thị hóa phát triển mạnh.

  0
  2021-07-09T22:33:16+00:00

  Đặc điểm đô thị ở Bắc Mĩ:

  `-`Phần lớn các thành phố tập trung ở phía nam Hồ Lớn và duyên hải đại tây dương. 
  `-` Gắn với quá trình công nghiệp hóa, các thành phố của Bắc Mĩ phát triển rất nhanh.
  `-` Đi sâu vào lục địa thì dân cư thưa thớt 
  `-`Sự xuất hiện nhiều thành phố lớn, mới ở miền Nam và ven Thái Bình Dương đã dẫn tới sự phân bố lại dân cư Hoa Kỳ.

  `-` Dân đô thị chiếm 75% dân số.

  `-` Có các siêu đô thị trên 10 triệu dân sinh sống.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )