Các bạn trả lời giúp mình câu hỏi này nhé : điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng : Khi chạy một chương trình,-.. của nó sẽ nằm trên thanh-.

Question

Các bạn trả lời giúp mình câu hỏi này nhé : điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng : Khi chạy một chương trình,…… của nó sẽ nằm trên thanh……

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-07-27T09:14:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:16:35+00:00

  biểu tượng /công việc

  chúc bạn học tốt

  0
  2021-07-27T09:16:44+00:00

  Biểu tượng ,thanh việc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )