Các kiểu khí hậu ở các đới nhiệt đới cận nhiệt đới ôn đới?

Question

Các kiểu khí hậu ở các đới nhiệt đới cận nhiệt đới ôn đới?

in progress 0
Gabriella 30 phút 2021-10-08T07:16:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:17:15+00:00

  – Đới nhiệt đới:

  + nhiệt đới lục địa

  + nhiệt đới gió mùa

  – Đới cận nhiệt đới:

  + cận nhiệt lục địa

  + cận nhiệt gió mùa

  + cận nhiệt Địa Trung Hải

  – Đới ôn đới:

  +ôn đới lục địa

  +ôn đới hải dương

  0
  2021-10-08T07:18:02+00:00

   Đới nhiệt đới, gồm: kiểu khí hậu lục địạ và khí hậu nhiệt đới gió mùa.

  + Đới cận nhiệt, gồm: Kiểu cận nhiệt lục địa, kiểu cận nhiệt gió mùa, kiểu cận nhiệt Địa Trung Hải.

  + Đới ôn đới, gồm kiểu ôn đới lục địa và kiểu ôn đới hải dương.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )