Các luồng nhập cư đóng vai trò quan trọng như thế nào với sự hình thành dân cư Châu mĩ . Nêu dẫn chứng

Question

Các luồng nhập cư đóng vai trò quan trọng như thế nào với sự hình thành dân cư Châu mĩ . Nêu dẫn chứng

in progress 0
Valerie 2 giờ 2021-09-07T13:00:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T13:01:43+00:00

  – Từ thế kỉ XV đến nay, ở châu Mĩ có đầy đủ các chủng tộc:

  + ơ-rô-pê-ô-ít (gồm các dân tộc từ châu Âu sang);

  + Nê-grô-ít (người da đen bị cưỡng bức từ châu Phi sang làm nô lệ);

  + Môn-gô-lô-ít (gồm người bản địa và các dân tộc ở châu Á – Trung Quốc, Nhật Bản sang);

  0
  2021-09-07T13:02:17+00:00

  – Trước thế kỉ XV, ở châu MT chủ yếu là chủng tộc Môn-sô-lô-ít ‘ (người Anh-điêng và người E-xki-mô).

  – Từ thế kỉ XV đến nay, ở châu Mĩ có đầy đủ các chủng tộc:

  + ơ-rô-pê-ô-ít (gồm các dân tộc từ châu Âu sang);

  + Nê-grô-ít (người da đen bị cưỡng bức từ châu Phi sang làm nô lệ);

  + Môn-gô-lô-ít (gồm người bản địa và các dân tộc ở châu Á – Trung Quốc, Nhật Bản sang);

  + Người lai (sự hoà huyết giữa các chủng tộc hình thành người lai).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )