Các mỏ dầu khí ở Việt Nam được hình thành vào giai đoạn lịch sử nào ?

Question

Các mỏ dầu khí ở Việt Nam được hình thành vào giai đoạn lịch sử nào ?

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-09T23:19:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T23:20:17+00:00

   Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, đất nước hoàn toàn giải phóng, bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Vào thời khắc lịch sử này, ngành Dầu khí Việt Nam đã ngay lập tức chuyển mình, bắt nhịp vào một giai đoạn mới. 

  0
  2021-09-09T23:20:26+00:00

  30/4/1975

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )