Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành đới Giúp em vs mn

Question

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành đới
Giúp em vs mn

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-05T16:10:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:11:53+00:00

  I. Các nhân tố hình thành đất

  Đất được hình thành do tác động đồng thời của các nhân tố sau :

  1. Đá 

  – Khái niệm: Là các sản phẩm được phá hủy từ đá gốc (nham thạch).

  – Vai trò: Cung cấp chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần cơ giới, khoáng vật, ảnh hưởng trực tiếp tính chất lí, hóa của đất.

  2. Khí hậu

  – Ảnh hưởng trực tiếp:

     + Ảnh hưởng đến sự hình thành đất thông qua nhiệt – ẩm.

     + Nhiệt, ẩm ảnh hưởng đến sự hòa tan, rửa trôi, tích tụ vật chất.

  – Ảnh hưởng gián tiếp qua tác động: khí hậu → sinh vật → đất.

  3. Sinh vật

  – Thực vât: Cung cấp vật chất hữu cơ, rễ phá hủy đá.

  – Vi sinh vật: Phân giải xác súc vật tạo mùn.

  – Động vật: sống trong đất là biến đổi tính chất đất (giun, kiến mối).

  4. Địa hình

  – Địa hình dốc: đất bị xói mòn, tầng phong hóa mỏng.

  – Địa hình bằng phẳng: bồi tụ là chủ yếu, tầng phong hóa dày.

  – Địa hình: Ảnh hưởng đến khí hậu vành đai đất khác nhau theo độ cao

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )