Các nước châu á có quá trình phát triển kinh tế rất sớm. Vậy Tại sao hiện nay các nước ở Châu Á con nằm ở tình trạng chậm phát triển cuộc sống gặp nhi

Question

Các nước châu á có quá trình phát triển kinh tế rất sớm. Vậy Tại sao hiện nay các nước ở Châu Á con nằm ở tình trạng chậm phát triển cuộc sống gặp nhiều khó khăn?

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-05T03:32:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:33:29+00:00

  Vì không có sự đầu tư và chuẩn bị chu đáo. Không có nhiều chính sách để giúp phát triển ổn định. Nhân dân chưa có ý thức kỉ luật tốt nhất.

  0
  2021-10-05T03:33:30+00:00

  Vì không có sự đầu tư và chuẩn bị chu đáo. Không có nhiều chính sách để giúp phát triển ổn định. Nhân dân chưa có ý thức kỉ luật tốt nhất.

              munz_thiên~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )