các tệ nạn xã hội có mối quan hệ gì:A.độc lập.B. chặt chẽ.C. trái chiều.D. đối xứng

Question

các tệ nạn xã hội có mối quan hệ gì:A.độc lập.B. chặt chẽ.C. trái chiều.D. đối xứng

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-09T19:27:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T19:28:19+00:00

  B chặt chẽ 

  0
  2021-09-09T19:28:52+00:00

  Các tệ nạn xã hội có mối quan hệ gì:

  A. độc lập.

  B. chặt chẽ.

  C. trái chiều.

  D. đối xứng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )