Cách đổi độ C qua ATM Cách tính nhiệt độ kevin

Question

Cách đổi độ C qua ATM
Cách tính nhiệt độ kevin

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-07-27T04:26:51+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:28:20+00:00

  Đáp án:

  t(°K) = t(°C)+273

  Sorry mình không biết đổi °C qua áp suất 

   

  0
  2021-07-27T04:28:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Atm là của áp suất mà bạn

  Mình chỉ biết T( kevin) = t (°C) + 273

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )