Cách hiểu riêng của bạn về thì tương lai tiếp diễn,điểm khác biệt với tương lai đơn?

Question

Cách hiểu riêng của bạn về thì tương lai tiếp diễn,điểm khác biệt với tương lai đơn?

in progress 0
Lyla 5 tháng 2021-07-15T09:12:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:14:39+00:00

  + Thì tương lai đơn là diễn tả 1 hành động không có kế hoạch hay là quyết định 

  – Cấu trúc của thì tương lai đơn : 

  → `S` + `will` / `shall` + `V_(1)` 

  + Thì tương lai tiếp diễn là diễn tả 1 hành động , 1 sự việc diễn ra tại 1 thời điểm cụ thể trong tương lai 

  – Cấu trúc của thì tương lại tiếp diễn : 

  → `S` + `will` + `be` + $\text{V – ing}$

  0
  2021-07-15T09:14:43+00:00

  `=>` Theo mình là như này:

  `->` Tương lai tiếp diễn là diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai

  `->` Còn tương lai đơn diễn tả hành động chưa có kế hoạch từ trước

  `->` Cấu trúc TLTD: S + will + be + V-ing

  `->` Cấu trúc: TLĐ: S + will + V + ..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )