cách tính độ ẩm tuyệt đối khi có nhiệt độ là 20 độ C và dộ ẩm không khí là 17g/m3. mong các bạn giúp mình !!!!!!!!

Question

cách tính độ ẩm tuyệt đối khi có nhiệt độ là 20 độ C và dộ ẩm không khí là 17g/m3. mong các bạn giúp mình !!!!!!!!

in progress 0
Josephine 8 phút 2021-09-15T09:52:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:53:36+00:00
  • AH được xem là độ ẩm tuyệt đối của một lượng thể tích không khí được xét.
  • m là khối lượng nước chứa trong một lượng thể tích được xét.
  • V là thể tích của hỗn hợp khí đang chứa lượng nước đó.
  • AH=m(H2O) trên V(mixture)
  • Cho minh câu trả lời hay nhất nha 😉

  0
  2021-09-15T09:53:48+00:00

  – AH được xem là độ ẩm tuyệt đối của một lượng thể tích không khí được xét.

  – m là khối lượng nước chứa trong một lượng thể tích được xét.

  – V là thể tích của hỗn hợp khí đang chứa lượng nước đó.

  – AH = m (H2O) trên V (mixture).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )