Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh Yên Bái không giáp với tỉnh nào sau đây? A: Sơn La B: Vĩnh Phúc. C: Phú Thọ.

Question

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh Yên Bái không giáp với tỉnh nào sau đây? A: Sơn La B: Vĩnh Phúc. C: Phú Thọ. D: Lào Cai.

in progress 0
Daisy 7 giờ 2021-09-16T18:42:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:44:15+00:00

   Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh Yên Bái không giáp với tỉnh nào sau đây?  

  A: Sơn La           B: Vĩnh Phúc.   C: Phú Thọ.            D: Lào Cai.       

  0
  2021-09-16T18:44:25+00:00

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh Yên Bái không giáp với tỉnh nào sau đây?

  B: Vĩnh Phúc.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )