Cần gấp gấp gấp Các khu công nghiệp ở Việt Nam ra đời từ khi nào????.???

Question

Cần gấp gấp gấp
Các khu công nghiệp ở Việt Nam ra đời từ khi nào????.???

in progress 0
Josie 4 tháng 2021-08-16T03:58:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T03:59:37+00:00

  Khu công nghiệp ở Việt Nam là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP

  0
  2021-08-16T03:59:50+00:00

  Các khu công nghiệp ở Việt Nam ra đời từ khi Pháp thuộc.

  Cho mình câu trả lời hay nhứt nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )