can i have to look at the first car… in japan? a. to make b. making c. to be made d. make

Question

can i have to look at the first car… in japan?
a. to make
b. making
c. to be made
d. make

in progress 0
Melody 18 giờ 2021-09-14T09:05:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:06:22+00:00

  Can i have to look at the first car… in japan?

  a. to make

  b. making

  c. to be made

  d. make

  ( can/I/we + have + danh từ/đại từ)

  0
  2021-09-14T09:07:08+00:00

  => C to be made ( dạng rút gọn mđqh)

  => Tôi có thể xem chiếc xe đầu tiên được sản xuất tại Nhật Bản không?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )