Cần lắm bàn tay của các bạn giỏi lý ạ. Mình vã quá roy. ^^ 1/Một lò xo nằm ngang có độ cứng k= 100N/m. Kéo lò xo ra khỏi VTCB để lò xo dãn

Question

Cần lắm bàn tay của các bạn giỏi lý ạ. Mình vã quá roy. ^^
1/Một lò xo nằm ngang có độ cứng k= 100N/m. Kéo lò xo ra khỏi VTCB để lò xo dãn 2 cm. (bỏ qua ma sát) (g=10m/s2)
a. Tính công của lực đàn hồi khi lò xo dãn từ 2cm đến 3.5 cm
b. Tính công của lực đàn hồi khi lò xo nén từ 3.5 cm về 2cm
2/. Một lò xo nằm ngang một đầu gắn cố định, lúc ban đầu không biến dạng.Kéo lò xo bằng lực ngang F = 5N thấy lò xo dãn 2cm.
a/ Xác định độ cứng k của lò xo.
b/ Tính thế năng đàn hồi ở vị trí dãn 2cm đó.
c/ Kéo thêm lò xo cho từ dãn 2cm thành dãn 3cm. Tìm công lực đàn hồi.
d/ Cho lò xo dãn từ 3cm thu về còn dãn 1cm. Tìm công lực đàn hồi.

in progress 0
Arya 1 năm 2021-10-02T19:55:03+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T19:56:48+00:00

  ????????̀???? ????.

  a.

  A12 = $\dfrac{kl1^2}{2}$ – $\dfrac{kl2^2}{2}$

  => A12 = $\dfrac{100.0,02^2}{2}$ – $\dfrac{100.0,035^2}{2}$

  => A12 =  -0,04125 (J)

  b.

  A12 = $\dfrac{kl1^2}{2}$ – $\dfrac{kl2^2}{2}$

  => A12 = $\dfrac{100.0,035^2}{2}$ – $\dfrac{100.0,02^2}{2}$

  => A12 = 0,04125 (J)

  ????????̀???? ????.

  a.

  F = k| l | 

  => 5 = k.0,02

  => k = 250 N/m

  b.

  wt = $\frac{1}{2}$.k.$|Δ|^2$

  => wt = $\frac{1}{2}$.250.$0,02^2$

  => wt = 0,05 (J)

  c.

  A12 = $\dfrac{kl1^2}{2}$ – $\dfrac{kl2^2}{2}$

  => A12 = $\dfrac{250.0,02^2}{2}$ – $\dfrac{250.0,03^2}{2}$

  => A12 = -0,0625 (J)

  d.

  A12 = $\dfrac{kl1^2}{2}$ – $\dfrac{kl2^2}{2}$

  => A12 = $\dfrac{250.0,03^2}{2}$ – $\dfrac{250.0,01^2}{2}$

  => A12 = 0,1 (J)

  ????????????́???? ????????̣???? ????????̣???? ????????̂́???? ! ~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )