Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất càng giảm. Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm 1mm Hg. Áp suất khí quyển ở độ cao 800m là bao nhiê

Question

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất càng giảm. Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm 1mm Hg. Áp suất khí quyển ở độ cao 800m là bao nhiêu.

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-15T17:04:34+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:05:46+00:00

  Đáp án:

   P=693,3mmHg

  Giải thích các bước giải:

  áp suất giảm khi lên độ cao 800m : 
  \[P = \frac{{800}}{{12}}.1 = 66,7mmHg\]

  tại mặt đất: 
  \[{P_0} = 1atm = 760mmHg\]

  áp suất tại độ cao 800m: 
  \[P’ = {P_0} – P = 760 – 66,7 = 693,3mmHg\]

  0
  2021-10-15T17:05:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển lại giảm đi 1mmHg.

  => Lên cao 800m thì áp suất khí quyển giảm đi là : 800/12=66,66(mmHg)800/12=66,66(mmHg)

  Ở mặt đất thì áp suất khí quyển là 760 mmHg.

  => Áp suất khí quyển ở độ cao 800m là : 760 – 66,66 = 693,34 (mmHg)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )