Câu 1 (2 điểm): Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không cách nhau một. khoảng r, = 4 cm. Lực tương tác giữa chúng là 3,2.10 N. a) Tìm độ lớ

Question

Câu 1 (2 điểm): Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không cách nhau một.
khoảng r, = 4 cm. Lực tương tác giữa chúng là 3,2.10 N.
a) Tìm độ lớn hai điện tích đó?
b) Khoảng cách r, giữa chúng là bao nhiều để lực tác dụng giữa chúng là 2,5.10“ N?
Giúp em với

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-11-20T23:37:10+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:39:00+00:00

  Đáp án:

   0,045m

  Giải thích các bước giải:

   1. \(\begin{array}{l}
  F = k.\frac{{{q_1}{q_2}}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\frac{{{q^2}}}{{0,{{04}^2}}} = 3,{2.10^{ – 3}}\\
   \Rightarrow q = 7,{54.10^{ – 9}}(C)
  \end{array}\)

  2. \(\begin{array}{l}
  F = k.\frac{{{q_1}{q_2}}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\frac{{(7,{{54.10}^{ – 8}})}}{{{r^2}}} = 2,{5.10^{ – 4}}\\
   \Rightarrow r = 0,045(m)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )