Câu 1: Các đới khí hậu trên Trái Đất A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh. B. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh. C. Một đớ

Question

Câu 1: Các đới khí hậu trên Trái Đất
A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
B. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.
D. Hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.
Câu 2: Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất
A. Dòng biển B. Địa hình C Vĩ độ D. Vị trí gần hay xa biển
Câu 3: Nhiệt độ không khí thay đổi:
A. Theo vĩ độ. B. Theo độ cao.
C. Gần biển hoặc xa biển. D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4: Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?
A. Cận nhiệt đới B. Hàn đới C. Cận nhiệt D. Nhiệt đới
Câu 5: Thời tiết là hiện tượng khí tượng
A. Xảy ra trong một thời gian dài ở một nơi.
B. Xảy ra trong một thời gian ngắn nhất định ở một nơi.
C. Xảy ra khắp mọi nơi và không thay đổi.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 6: Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng
A. Tín phong. B. gió Đông cực. C. gió Tây ôn đới. D. gió phơn tây nam.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?
A. Quanh năm nóng.
B. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.
C. Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 mm đến trên 2.000 mm.
D. Có gió Tín phong thổi thường xuyên.
Câu 8: Đới nóng (hay nhiệt đới) nằm giữa
A. Chí tuyến và vòng cực. B. Hai chí tuyến. C. Hai vòng cực D.66o33 B và 66o33 N.
Câu 9: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh
A. Gió Tây ôn đới. B. Gió mùa. C. Tín phong. D. Gió Đông cực.
Câu 10: Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào?
A. Nhiệt đới. B. Ôn đới. C. Hàn đới. D. Cận nhiệt đới.
Các bạn giúp mik nha :>

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-13T02:03:00+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T02:04:48+00:00

  Câu 1: C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.

  Câu 2: C. Vĩ độ.

  Câu 3: D. Cả A, B, C đều đúng.

  Câu 4: D. Nhiệt đới.

  Câu 5: A. Xảy ra trong một thời gian dài ở một nơi.

  Câu 6: A. Tín phong.

  Câu 7: B. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.

  Câu 8: B. Hai chí tuyến.

  Câu 9: D. Gió Đông cực.

  Câu 10: B. Ôn đới.

  0
  2021-09-13T02:04:53+00:00

  Câu 1: Các đới khí hậu trên Trái Đất

  A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.

  B. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.

  C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.

  D. Hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.

  Câu 2: Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất

  A. Dòng biển

  B. Địa hình

  C Vĩ độ

  D. Vị trí gần hay xa biển

  Câu 3: Nhiệt độ không khí thay đổi:

  A. Theo vĩ độ.

  B. Theo độ cao.

  C. Gần biển hoặc xa biển.

  D. Cả A, B, C đều đúng.

  Câu 4: Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

  A. Cận nhiệt đới

  B. Hàn đới

  C. Cận nhiệt

  D. Nhiệt đới

  Câu 5: Thời tiết là hiện tượng khí tượng

  A. Xảy ra trong một thời gian dài ở một nơi.

  B. Xảy ra trong một thời gian ngắn nhất định ở một nơi.

  C. Xảy ra khắp mọi nơi và không thay đổi.

  D. Cả A, B, C đều sai.

  Câu 6: Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng

  A. Tín phong.

  B. gió Đông cực.

  C. gió Tây ôn đới.

  D. gió phơn tây nam.

  Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?

  A. Quanh năm nóng.

  B. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.

  C. Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 mm đến trên 2.000 mm.

  D. Có gió Tín phong thổi thường xuyên.

  Câu 8: Đới nóng (hay nhiệt đới) nằm giữa

  A. Chí tuyến và vòng cực.

  B. Hai chí tuyến.

  C. Hai vòng cực

  D.66o33 B và 66o33 N.

  Câu 9: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh

  A. Gió Tây ôn đới.

  B. Gió mùa.

  C. Tín phong.

  D. Gió Đông cực.

  Câu 10: Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào?

  A. Nhiệt đới.

  B. Ôn đới.

  C. Hàn đới.

  D. Cận nhiệt đới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )