Câu 1: Cho biết: đèn huỳnh quang, nam châm điện, phương pháp mạ điện, bếp điện, châm cứu điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện? Câu 2: a)

Question

Câu 1: Cho biết: đèn huỳnh quang, nam châm điện, phương pháp mạ điện, bếp điện, châm
cứu điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
Câu 2: a) Mạ điện là ứng dụng dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
b) Trong quá trình mạ vàng, chiếc nhẫn đồng sẽ được nối với cực nào của nguồn điện?
c) Chiếc nhẫn đồng sẽ được nhúng trong dung dịch nào trong quá trình mạ vàng?

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-04T06:52:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:54:30+00:00

  Đáp án:

   1. ĐÈN HUỲNH QUANG : TÁC DỤNG NHIỆT

  NAM CHÂM ĐIỆN : TÁC DỤNG TỪ

  PHƯƠNG PHÁP MẠ ĐIỆN : TÁC DỤNG HÓA HỌC

  BẾP ĐIỆN : TÁC DỤNG TỪ

  CHÂM CỨU ĐIỆN : TÁC DỤNG SINH LÍ

  2. A. TÁC DỤNG HÓA HỌC

  B.PHẢI ĐƯỢC NỐI VỚI CỰC ÂM

  C.DUNG DỊCH ĐƯỢC DÙNG LÀ MUỐI VÀNG

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-04T06:54:57+00:00

  Đáp án:

   1,  

  Tác dụng từ: đèn huỳnh quang, bếp điện , nam châm điện 

  Tác dụng nhiệt: bếp điện 

  Tác dụng hóa học: phương pháp mạ điện

  Tác dụng sinh lí: châm cứu.

  2,  

  a, mạ điện là ứng dụng của tác dụng hóa học của dòng điện. 

  b, trong quá trình mạ vàng. Chiếc nhẫn sẽ được nối với cực âmc của nguồn điện 

  c, chiếc nhẫn sẽ được nhúng trong dung dịch muối vàng.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )