Câu 1: Có mấy loại ròng rọc? Dùng ròng rọc có ích lợi gì? Làm thế nào để sử dụng ròng rọc vừa có lợi về hướng và có lợi về độ lớn của lực? Câu 2: Nêu

Question

Câu 1: Có mấy loại ròng rọc? Dùng ròng rọc có ích lợi gì? Làm thế nào để sử dụng ròng rọc vừa có lợi về hướng và có lợi về độ lớn của lực?
Câu 2: Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí. Nêu sự nở đặc biệt của nước từ 0 đến 4 độ C.
Câu 3: So sánh mức độ nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.
Câu 4: Thể tích, khối lượng, trọng lượng, khối lượng riêng, trọng lượng riêng của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, giảm

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-09-12T21:11:16+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T21:12:44+00:00

  Đáp án:

   Có 2 loại ròng rọc:ròng rọc cố định và ròng rọc đọng

  RÒNG RỌC CỐ ĐỊNH: làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp

  RÒNG RỌC ĐỌNG:làm giảm độ lớn của lực kéo

  Để có lợi về hướng và độ lớn ta nên kết hợp ròng rọc cố định và ròng rọc đọng

  2.chất khí nở ra vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng,chât lỏng nở ra vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

  Các chất khí khác nhau nở ra vì nhiệt giống nhau

  Các chất lỏng khác nhau nhau nở ra vì nhiệt  khác nhau

  Các chất rắn khác nhau nở ra vì nhiệt khác nhau.phần sau mk ko biết

  3.phần 1 của câu 2

  4.mk ko biết

  Giải thích các bước giải:có vài câu ko biết mong bn đừng báo cáo mk nha

   

  0
  2021-09-12T21:12:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1 :

  – Có 2 loại ròng rọc :
  + Ròng rọc động
  + Ròng rọc cố định
  – Để có thể sử dụng ròng rọc vừa có lợi về hướng vừa có lợi về độ lớn của vật. Ta sử dụng palang ( số ròng rọc cố định bằng số ròng rọc động ) sẽ vừa lợi về lực và hướng.

  – Dùng ròng rọc có lợi ích gì :
  Thay đổi hướng kéo của lực.
  Tác động 1 lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

  Câu 2 :

  – Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
  Các chất lỏng nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi
  Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
  Các chất khí nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi
  Các chất khi khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  Khi tăng nhiệt độ từ 0 – 4 độ C thì nước co lại nhưng không nở ra. Nước chỉ nở ra khi nhiệt độ từ 4 độ C trở lên. Ta nói sự giãn nở vì nhiệt của nước đặt biệt là vì khi tăng nhiệt độ từ 0 – 4 độ C thì nước co lại nhưng không nở ra. Nước chỉ nỡ ra khi nhiệt độ từ 4 độ C trở lên.

  Câu 3 :
  Giống nhau : Các chất này nở ra khi nóng và co lại khi lạnh đi
  Khác nhau :
  + Các chất rắn khác nhau nở ra vì nhiệt khác nhau
  + Các chất lỏng khác nhau nở ra vì nhiệt khác nhau
  + Các chất khí khác nhau nở ra vì nhiệt khác nhau
  Câu 4 :
  Khi nhiệt độ tăng thì khối lượng không đổi , trọng lượng không đổi , thể tích tăng , khối lượng riêng giảm , trọng lượng riêng giảm
  Khi nhiệt độ giảm thì khối lượng thay đổi , trọng lượng thay đổi , thể tích giảm , khối lượng riêng tặng , trọng lượng riêng tăng ( Hay nhiệt độ  giảm thì ngược lại )
  Vote + CTLHN nhé
  Công sức của tớ đấy :((

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )