câu 1)công dân có quyền sở hữu những loại tài sản nào.những tài sản nào của công dân mà pháp luật quy định phải dăng kí quyền sở hữu.vì sao phải đăng

Question

câu 1)công dân có quyền sở hữu những loại tài sản nào.những tài sản nào của công dân mà pháp luật quy định phải dăng kí quyền sở hữu.vì sao phải đăng kí quyền sở hữu với những tài sản đó??????
câu 2)trách nhiệm của nhà nc trong việc bảo vệ tài sản nhà nc và lợi ích công cộng???
câu 3)việc thực hiện quyền khiếu nại tố cáo có ý nghĩa gì?????????hiến pháp quy định công dân có quyền khiếu nại tố cáo như thế nào????????????????????? giúp mik với mai nộp rồi

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-08-28T19:34:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:35:19+00:00

  cho mik ctlhn nhé

  0
  2021-08-28T19:35:39+00:00

  C1:

  – CD có quyền sở hữu những loại tài sản : 

   + Những thu nhập hợp pháp

   + Của cải để dành là tiền hoặc hiện vật

   +  Nhà ở

   + Tư liệu sinh hoạt

  – Những tài sản của công dân mà pháp luật quy định phải đăng kí quyền sở hữu : nhà ở, đất đai, ô tô ,xe máy phải đăng kí quyền sở hữu, vì có đăng kí quyền sở hữu thì nhà nước sẽ bảo vệ tài sản cho công dân khi bị xâm phạm.

  C2 :

  – Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng:

   + Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

   + Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

  C3 :

  – Việc thực hiện quyền khiếu nại tố cáo có ý nghĩa : Là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một vụ, việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ đến lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức.

  BẠN ĐÁNH GIÁ 5 SAO VÀ CTLHN GIÚP MIK NHÉ!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )