Câu 1: đổi ◦C sang ◦F: 212oC, -10oC câu 2: đổi ◦F sang ◦C: 92 ◦F, 30 ◦F lưu ý cái này là độ c: ◦C lưu ý cái này là độ f: ◦f

Question

Câu 1: đổi ◦C sang ◦F: 212oC, -10oC
câu 2: đổi ◦F sang ◦C: 92 ◦F, 30 ◦F
lưu ý cái này là độ c: ◦C
lưu ý cái này là độ f: ◦f

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-06T14:34:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:35:41+00:00

  Đáp án:

   Câu 1: Đổi ◦C sang ◦F

  212◦C = 413,6◦F

  -10◦C = 14◦F

   Câu 2: Đổi ◦F sang ◦C:

  92◦F = 33,33◦C 

  30◦F = -1,11◦C 

  0
  2021-10-06T14:35:55+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  212°C=413.6°F

  -10°C=14°F. 

  Câu 2:

  92°F=33.(3)°C

  30°F=-1.(1)°C. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )