Câu 1 : Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Không sử dụng dạng viết tắt. 1. There / a big and beautiful/ park /in front of / my house. 2. Ther

Question

Câu 1 : Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Không sử dụng dạng viết tắt.
1. There / a big and beautiful/ park /in front of / my house.
2. There / a living room / a kitchen/two bedrooms /two bathrooms/ my house.
3. There / a desk/ a bookshelf/ near /windown /my bedroom.
4. There/ not/ a dinning room /our house.
5. There /a fridge /two/ cupboards /a microwave /a sink / our kitchen.
6. There / three family pictures / the wall /our living room.
7. I / love / living room / very much / because/ I / can/ watch/ my favourite cartoon progarams/here.
Giúp mk vs , mk đang cần gấp nha các bn tí nữa là mk nộp bài rồi các bn cố gắng là nhanh hộ mk nha

in progress 0
Lydia 6 ngày 2021-12-03T22:01:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:02:47+00:00

  1. There is a beautiful park in front of my house

  2. There are a living room, a kitchen and two bathrooms in my house

  3. There is a desk and a bookshelf near the windown in my bedroom

  4. There isn’t a dinning room in our house

  5. There are a fridge, two cupboards, a microwave and a sink in our kitchen

  6. There are three family picture on the wall in our living room

  7. I love the living room very much because I can watch my favourite cartoon progarams in here 

  0
  2021-12-03T22:02:50+00:00

  1. There is a beautiful park in front of my house

  2. There are a living room, a kitchen and two bathrooms in my house

  3. There is a desk and a bookshelf near the windown in my bedroom

  4. There isn’t a dinning room in our house

  5. There are a fridge, two cupboards, a microwave and a sink in our kitchen

  6. There are three family picture on the wall in our living room

  7. I love the living room very much because I can watch my favourite cartoon programs in here 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )