Câu 1:Em hãy trình bày những hệ quả cua sự vận động quanh trục của trái đất Câu 2 Vào những ngày nào trong năm Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất

Question

Câu 1:Em hãy trình bày những hệ quả cua sự vận động quanh trục của trái đất
Câu 2 Vào những ngày nào trong năm Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở vĩ tuyễn 23o27’B-N người ta gọi ngày đó la ngày gì?

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-21T17:31:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T17:32:22+00:00

  Hệ quả Sự vận động quanh trục của TĐ:

  + ngày và  đêm lần lượt có ở khắp mọi nơi trên TĐ

  + sự chuyển động lệch hướng của vật di tác động của lực criolit khi nhìn xuôi theo chiều chuyển động ở nửa cầu bắc vật chuyển động bị lệch về bên phải,ở nửa cầu nam thì lệnh về bên trái

  +Giờ trái đất

  Câu 2 

  +Vào ngày 22/6 mặt trời chiếu vuông góc tại vĩ tuyến 23°27′ B người ta gọi ngày đó là ngày hạ chí

  +vào ngày 22/12 mặt trời chiếu vuông góc tại 23°27’N người ta gọi nó là ngày đông chí

  Chúc học tốt!!!!!

  0
  2021-09-21T17:33:02+00:00

  Câu 1

  Hệ quả Sự vận động quanh trục của TĐ:

  + ngày và  đêm lần lượt có ở khắp mọi nơi trên TĐ

  + sự chuyển động lệch hướng của vật di tác động của lực criolit khi nhìn xuôi theo chiều chuyển động ở nửa cầu bắc vật chuyển động bị lệch về bên phải,ở nửa cầu nam thì lệnh về bên trái

  +Giờ trái đất

  Câu 2 

  +Vào ngày 22/6 mặt trời chiếu vuông góc tại vĩ tuyến 23°27′ B người ta gọi ngày đó là ngày hạ chí

  +vào ngày 22/12 mặt trời chiếu vuông góc tại 23°27’N người ta gọi nó là ngày đông chí

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )