Câu 1:Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s^2. Khi đi đc quãng đường dài 500m tàu đạt đến vận tốc là. Câu 2:một đoàn tàu đ

Question

Câu 1:Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s^2. Khi đi đc quãng đường dài 500m tàu đạt đến vận tốc là.
Câu 2:một đoàn tàu đg chạy với vận tốc 36km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều và sau 20s thì dừng hẳn. Gia tốc của đoàn tàu là?
Câu 3: một đoàn tàu đg chạy vs vận tốc 36km/h

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-08-11T22:50:34+00:00 2 Answers 922 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:52:10+00:00

  Đáp án:a)v=10 m/s

   b)a=-0.5m/s

  Giải thích các bước giải:a)công thức liên hệ: $v^{2}$ -$vo^{2}$=2as

  v=$\sqrt{2as}$=$\sqrt{2*0.1*500}$ 

   b)đổi 36km/h=10m/s

  a=$\frac{0-10}{20}$ =-0.5m/s2

  0
  2021-08-11T22:52:19+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  1.v = 10m/s\\
  2.a = 0,5m/{s^2}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  1.

  Vận tốc sau khi đi được 500m là
  \(\begin{array}{l}
  {v^2} – v_0^2 = 2as\\
   \Rightarrow v = \sqrt {v_0^2 + 2as}  = \sqrt {0 + 2.0,1.500}  = 10m/s
  \end{array}\)

  2.

  Gia tốc đoàn tàu là:

  \(a = \dfrac{{v – {v_0}}}{t} = \dfrac{{10 – 0}}{{20}} = 0,5m/{s^2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )