câu 1:Mục đích học tập của em là gì ? Câu 2:a, Quyền và nghĩa vụ học tập của nhân dân b,Quy định của pháp luật và quyền và nghĩa vụ học tập của nhân d

Question

câu 1:Mục đích học tập của em là gì ?
Câu 2:a, Quyền và nghĩa vụ học tập của nhân dân
b,Quy định của pháp luật và quyền và nghĩa vụ học tập của nhân dân
c,Trách nhiệm của nhà nước trong quyền này?
Câu 3:a,Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể sức khỏe danh dự và nhân phẩm.
b,Những quy định của pháp luật nước ta về quyền này
c, TRách nhiệm công dân
Câu 4:a, thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
b,trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc thực hiện quyền này

in progress 0
Iris 1 năm 2021-07-16T17:39:02+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:40:42+00:00

  Câu 1 :

  Mục đích học tập của em là trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt, trở thành con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ Tố’ quốc Xã hội chủ nghĩa.

  Câu 2 :

  a)Quyền học tập của nhân dân:

  +Mọi công dân đều có quyền học tập, không hạn chế về trình độ, độ tuổi.

  + Được học bằng nhiều hình thức.

  + Học bất cứ ngành nghề gì phù hợp với điều kiện, sở thích của mình.

  -NGhĩa vụ học tập của nhân dân :

  +CD từ 6 đến 14 tuổi bắt buộc phải hoàn thành bậc GD tiểu học; Từ 11 đến 18 tuổi phải hoàn thành bậc THCS.

  + Gia đình phải tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập.

  b)Trách nhiệm của nhà nước :

  – Nhà nước thực hiện công bằng trong giáo dục.

  – Tạo điều kiện để mọi công dân được học tập:

  +Mở mang hệ thống trường lớp.

  + Miễn phí cho học sinh tiểu học.

  + Quan tâm, giúp đỡ trẻ em khó khăn. 

  Câu 3 :

  a,Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân là công dân có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm; không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

  b,

  -Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thể người khác. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật.(VD :Không ai được bắt giam người tùy tiện trừ có quyết định của Viện kiểm sát và tòa án.)

  — Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là: Mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác… đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.

  c,Trách nhiệm của công dân :

  –  Phải biết tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.

  – Phải biết tự bảo vệ quyền của mình, tố cáo những việc làm sai trái với quy định của pháp luật.

  -Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng.

  Câu 4:

  a,Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định.

  b,Trách nhiệm :

  -Phải tôn trọng chỗ ở của người khác

  -Biết tự bảo vệ chỗ ở của mình.

  -Phê phán, tố cáo những người làm trái pháp luật, xâm phạm đến chỗ ở của người khác

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )