câu 1:Người ta cung cấp một nhiệt lượng 840KJ cho 5kg nước thì nhiệt độ của nước lúc sau là 72 độ C .tính nhiệt độ ban đầu của nước . câu 2: Tính nhi

Question

câu 1:Người ta cung cấp một nhiệt lượng 840KJ cho 5kg nước thì nhiệt độ của nước lúc sau là 72 độ C .tính nhiệt độ ban đầu của nước .
câu 2: Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 2 lít nước trong ấm nhôm nặng 500g ở nhiệt độ 15 độ C.Biết nhiệt dung riêng nước là 4200 J/kg K. Nhôm 880J/kgK.
giải đúng và chi tiết hộ mình ạ , hai bài này mình ôn thi ,rất mong giúp đỡ

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-11T15:37:56+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:39:30+00:00

  câu 1

  gọi nhiệt độ được cung cấp cho nước là t (đô c) và 840Kj=840000J

  ta có Q=m.c.Δt 

  hay 840000=5*4200*t

  =>t=40 độ C

  =>nhiệt độ ban đầu của nucows là:72-40=32 độ C

  câu 2:

  Q=(mn.cn+mnc.cnc)(100-15)

  hay Q=(2*4200+0.5*880)85

  =751400 J

   tóm tắt:

  câu 1

  Q=840kJ=840000J

  Cn=4200 J/kg.K

  mnc=5kg

  ∆t=72-t

  t=…°C

  Câu 2:

  mn=0,5kg 

  Cn=880 J/kg.K

  Vn=2 lít==>mn=2 kg

  Cnc=4200J/kg.K

  ∆t=100-15=85°C.

  Q=…J

  0
  2021-09-11T15:39:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1 :

  Gọi t (°C) là nhiệt độ ban đầu của nước

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Q=m.c.∆t

  Thay số : 840000=5.4200.(72-t)

  =>  t = 32°C

  Vậy nhiệt độ ban đầu của nước là 32°C

  Câu 2 :

  V=2 lít => m=2kg

  Nhiệt lượng cần thiết để làm cho ấm nhôm nóng lên

  Q1=0,5.880.(100-15)=37400 (J)

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 2 lít nước

  Q2=2.4200.(100-15)=714000 (J)

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm

  Q=Q1+Q2

  => Q=37400+714000=751400 (J)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )