Câu 1: Ở các nước công nghiệp mới phát triển chủ yếu những nghành công nghiệp nào? * 5 điểm A. Sơ chế nông nghiệp và chế biến nông sản. B. Khai thác k

Question

Câu 1: Ở các nước công nghiệp mới phát triển chủ yếu những nghành công nghiệp nào? *
5 điểm
A. Sơ chế nông nghiệp và chế biến nông sản.
B. Khai thác khoáng sản
C. Cơ khí chế tạo, lọc dầu, hóa chất, dệt, thực phẩm…
D. điện tử, công nghiệp hàng không vũ trụ.
Câu 2: Ở khu vực Trung và Nam Mĩ, giải pháp chính để phát triển công nghiệp ở các nước công nghiệp mới là: *
5 điểm
A. Tập trung phát triển khoa học kĩ thuật.
B. Hoàn thiện, mở rộng các cơ sở chế biến.
C. Nâng cao chất lượng sản phẩm.
D. Thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.
Câu 3: Ý nào không phải nguyên nhân làm cho kinh tế Trung và Nam Mĩ chậm phát triển và thiếu ổn định ? *
5 điểm
A. Vốn và khoa học kĩ thuật lệ thuộc nước ngoài.
B. Sử dụng vốn vay thiếu hiệu quả.
C. Chính sách phát triển chưa phù hợp.
D. Ít tài nguyên thiên nhiên để phát triển.
Câu 4: Dựa vào hình 45.1 (sgk), cho biết ở Trung và Nam Mĩ ngành sản xuất ôtô phân bố chủ yếu ở nước nào? *
5 điểm
A. Bra-xin.
B. Bô-li-vi-a
C. Vê-nê-xu-ê-la.
D. Pa-ra-goay.
Câu 5: Các nước Trung và Nam Mĩ phải nhập khẩu sản phẩm nào dưới đây? *
5 điểm
A. Cà phê.
B. Bông.
C. Mía.
D. Lương thực.
Câu 6: Dựa vào hình 45.1 (sgk), cho biết ở Trung và Nam Mĩ ngành đóng tàu phân bố chủ yếu ở nước nào? *
5 điểm
A. Cu-ba
B. Ê-cu-ê-đo
C. Pa-ra-guay
D. Bra-xin
Câu 7: Công nghiệp Trung và Nam Mĩ chia làm 3 khu vực có trình độ phát triển khác nhau. Khu vực nào có ngành công nghiệp khai khoáng phát triển? *
5 điểm
A. Các nước công nghiệp mới (Bra-xin, Ac-hen-ti-na).
B. Các nước nằm trong khu vực núi An-đét và eo đất Trung Mĩ.
C. Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê.
D. Cả ba khu vực đều phát triển.
Câu 8: Việc khai thác rừng A-ma-dôn vào mục đích kinh tế đã tác động như thế nào tới môi trường của khu vực và thế giới? *
5 điểm
A. Ảnh hưởng rất lớn tới môi trường toàn cầu vì A-ma-dôn được coi là lá phổi xanh của thế giới.
B. Không ảnh hưởng nhiều tới môi trường toàn cầu mà chỉ ảnh hưởng lớn đến môi trường của khu vực Nam Mĩ.
C. Hiện nay chính phủ Bra-xin đang có chính sách khuyến khích nông dân khai thác rừng A-ma-dôn. Nếu khai thác có kế hoạch thì không ảnh hưởng gì tới môi trường.
D. Hiện nay chính phủ Bra-xin đang có chính sách khuyến khích nông dân khai thác rừng A-ma-dôn.
Câu 9 :Khối thị trường chung Mec-cô-xua thành lập năm nào? *
5 điểm
A. Năm 1990.
B. Năm 1991.
C. Năm 1995.
D. Năm 2000.
Câu 10: Trong các nước dưới đây, nước nào không phải là thành viên của Mec-cô-xua: *
5 điểm
A. Bra-xin.
B. Ac-hen-ti-na.
C. Pa-na-ma
D. Pa-ra-goay.
Giúp mình với ạ

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-09-23T16:20:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T16:22:08+00:00

  1,c                  2,b                       3,d                               4,a                       5,c

  6,a                        7,b                      8,d                    9,c                         10,c

  0
  2021-09-23T16:22:33+00:00

  câu 1 D 

  c2 B 

  c3  A

  c4  A

  c5 D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )