Câu 1: phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan . em hãy nêu 1 số ví dụ về mê tín dị đoan và hậu quả của nó. Câu 2: quyền trẻ em là j . Nêu 1 số hành vi

Question

Câu 1: phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan . em hãy nêu 1 số ví dụ về mê tín dị đoan và hậu quả của nó.
Câu 2: quyền trẻ em là j . Nêu 1 số hành vi ,vi phạm đến quyền trẻ em .
Câu 3: hoàn thành sơ đồ phân công và phân cấp bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
giúp mình với ạ!

in progress 0
Liliana 4 tuần 2021-08-17T06:27:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:28:45+00:00

  Câu 1

  – Tin ngưỡng tôn giáo là niềm tin của con người , vào việc gì đó thần bí , vô hình

  -Là hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức và quản niệm giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng tôn giáo

  – Mê tín dị đoan là : tin vào những điều mơ hồ nhảm nhí ko phù hợp với lẽ từ nhiên 

  Câu 2:

  1. Quyền được bảo vệ:

  + Được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm

  + Được khai sinh và có quốc tịch.

  2. Quyền được chăm sóc:

  + Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy, được bảo vệ sức khoẻ.

  + Được sống chung với cha mẹ và hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

  3. Quyền được giáo dục:

  + Được vui chơi giải trí, tham gia hoạt động văn hoá thể thao.

  Một số hành vi vi phạm đến quyền trẻ em là: 

  -dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc

  -bắt trẻ bỏ học để kiếm sống

  -đánh đập, hành hạ trẻ em

  + Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ.

  0
  2021-08-17T06:28:47+00:00

  Câu 1

  – Tin ngưỡng tôn giáo là : là niềm tin của con người , vào việc j đó thần bí , vô hình -Là hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức và quản niệm giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng tôn giáo

  Mê tín dị đoan là : tin vào những điều mơ hồ nhảm nhí ko phù hợp vs lẽ từ nhiên 

  Câu 2:

  1. Quyền được bảo vệ:

  + Được khai sinh và có quốc tịch.

  + Được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm

  2. Quyền được chăm sóc:

  + Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy, được bảo vệ sức khoẻ.

  + Được sống chung với cha mẹ và hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

  3. Quyền được giáo dục:

  + Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ.

  + Được vui chơi giải trí, tham gia hoạt động văn hoá thể thao.

  Một số hành vi vi phạm đến quyền trẻ em là: 

  -đánh đập, hành hạ trẻ em

  -bắt trẻ bỏ học để kiếm sống

  -dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )