Câu 1:Sản lượng lúa năm 2002 của nước ta là 34,4 sách triệu tấn sản lượng bình quân đầu người là 432,1 kg hỏi số dân của nước ta năm 2002 là bao nhiêu

Question

Câu 1:Sản lượng lúa năm 2002 của nước ta là 34,4 sách triệu tấn sản lượng bình quân đầu người là 432,1 kg hỏi số dân của nước ta năm 2002 là bao nhiêu người

in progress 0
Madelyn 4 tuần 2021-09-06T12:31:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T12:32:18+00:00

  khoảng 79 triệu dân

  0
  2021-09-06T12:32:28+00:00

  Khoảng 79 triệu dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )