Câu 1. Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì những lí do nào sao đây? a. Thanh niên là nhóm tiê

Question

Câu 1. Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước vì những lí do nào sao đây?
a. Thanh niên là nhóm tiêu xài, hưởng thụ lớn nhất trong xã hội.
b. Thanh niên là lực lượng dễ tiếp thu cái mới và luôn luôn sáng tạo.
c. Thanh niên là những người có sức khỏe, có tri thức.
d. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước.
e. Thanh niên là những người giàu kinh nghiệm và có thu nhập cao.
f. Thanh niên là những người được đào tạo, giáo dục toàn diện.
g. Thanh niên là lực lượng lao động đông đảo, chủ chốt của xã hội.
h. Thanh niên là những người giàu ước mơ, nhiệt tình trong mọi lĩnh vực.
Câu 2. Vì sao thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước?
Câu 3. Tình huống
Trên đường đi học về Hải hỏi Minh: Trong tương lai bạn dự định sẽ làm nghề gì?
Minh suy nghĩ rồi trả lời: Tớ muốn trở thành một nhà Sử học như bố tớ. Tớ muốn
tìm hiểu thật nhiều về lịch sử của dân tộc mình.
Hải lắc đầu: Theo mình, cậu nên học một ngành kĩ thuật hoặc kinh tế nào đó. Trong
thời buổi kinh tế thị trường, bạn mà học mấy ngành khoa học xã hội thì làm sao mà
góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được.
Hỏi:
– Theo em, ý kiến của bạn Hải có đúng hay không? Tại sao?

in progress 0
Kaylee 2 giờ 2021-09-07T10:56:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:57:16+00:00

  Vì các lí do:

  b Thanh niên là lực lượng dễ tiếp thu cái mới và luôn luôn sáng tạo.

  c Thanh niên là những người có sức khỏe, có tri thức.

  d Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước

  f Thanh niên là những người được đào tạo, giáo dục toàn diện.

  g Thanh niên là lực lượng lao động đông đảo, chủ chốt của xã hội.

  h Thanh niên là những người giàu ước mơ, nhiệt tình trong mọi lĩnh vực.

  Theo em,ý kiến của Hải có phần đúng và có phần sai

  Vì đúng là học 1 ngành kĩ thuật hoặc kinh tế sẽ dễ tiếp cận với thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay .Nhưng để hiện đại hóa đất nước chúng ta vẫn cần nền móng cũ để phát triển nó mà lĩnh vực lịch sử có thể nói là không thể thiếu.(Ví dụ như lịch sử kiến trúc xây dựng,…)√√√√√√√√√√√

  0
  2021-09-07T10:57:57+00:00

  Vì các lí do:b,c,d,f,g,h

  Theo em,ý kiến của Hải có phần đúng và có phần sai

  Vì đúng là học 1 ngành kĩ thuật hoặc kinh tế sẽ dễ tiếp cận với thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay .Nhưng để hiện đại hóa đất nước chúng ta vẫn cần nền móng cũ để phát triển nó mà lĩnh vực lịch sử có thể nói là không thể thiếu.(Ví dụ như lịch sử kiến trúc xây dựng,…)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )