Câu 1. Thế nào là kế hoạch hợp lý? Câu 2. Tại sao chúng ta phải làm việc có kế hoạch? Câu 3. Nêu tên các quyền của trẻ em được pháp luật bảo vệ? Cho b

Question

Câu 1. Thế nào là kế hoạch hợp lý?
Câu 2. Tại sao chúng ta phải làm việc có kế hoạch?
Câu 3. Nêu tên các quyền của trẻ em được pháp luật bảo vệ? Cho biết nội dung của một quyền trong các quyền đó?
Câu 4. Nêu bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-08T10:15:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T10:16:42+00:00

  1.Kế hoạch hợp lý là một nội dung và là chức năng quan trọng nhất của quản lý. Kế hoạch là xác định mục tiêu và quyết định cách tốt nhất để đạt được mục tiêu.

  2. Vì để xác định nhiệm vụ,xắp xếp công việc hằng ngày , hàng tuần 1 cách hợp lí để mọi việc thực hiện đầy đủ, có hiệu quả,có chất lượng

  3. quyền sống còn, quyền bảo vệ,quyền phát triển,quyền tham gia,

      –  nội dung  quyền bảo vệ:là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử,bị bỏ rơi,bị bóc lột và xâm hại

  4.Yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn.

      chúc bn học tốt và cho mình câu trả lời hay nhất nhé

  0
  2021-09-08T10:17:00+00:00

  Kế hoạch hợp lý là một nội dung và là chức năng quan trọng nhất của quản lý. Kế hoạch là xác định mục tiêu và quyết định cách tốt nhất để đạt được mục tiêu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )