Câu 1: Trẻ em Việt Nam hưởng quyền được bảo vệ ,chăm sóc, giáo dục như thế nào ? Cho biết bổn phận của trẻ em. Câu 2: Môi trường và tài nguyên thiên n

Question

Câu 1: Trẻ em Việt Nam hưởng quyền được bảo vệ ,chăm sóc, giáo dục như thế nào ? Cho biết bổn phận của trẻ em.
Câu 2: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống con người ?
Em hiểu thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên ? Kể tên một số tài nguyên ?
Câu 3: Cho ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên? Nêu những biện pháp góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?
Câu 4 : Di sản văn hoá là gì ?
Vì sao thế hệ trẻ hôm nay cần phải giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc
Câu 5: Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ?
Mê tín dị đoan là gì ? Tại sao phải chống mê tín dị đoan ?
Câu 6: Bộ máy nhà nước bao gồm những cơ quan nào ?
Trách nhiệm của công dân đối với bộ máy nhà nước cấp cơ sở ?
Câu 7 : Bộ máy nhà nước ta bao gồm những loại cơ quan nào ? Mỗi loại cơ quan gồm những cơ quan cụ thể nào ?
Câu 8: Vì sao gọi quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ? Quốc hội làm nhiệm vụ gì ?
Câu 9: Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân ?
Câu 10: Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân xã (phường, thi trấn) do ai bầu ra và có trách nhiệm gì ?
Câu 11: Vì sao chúng ta cần phải tôn trọng, bảo vệ cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương ?

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-07-13T03:24:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:26:18+00:00

  1.Bảo Vệ :trẻ e có quyền đc khai sinh và có quốc tịch. Đc nhà nc, xã hội tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.
  Chăm sóc : đc nuôi dạy và pt, chăm sóc sức khỏe, đc sống chung vs cha mẹ, đọ hưởng sự chăm sóc của tv trg gđ. Trẻ em tàn tật đc nhà nc giúp đỡ vc điều trị, hồi phục chức năng, nuôi dạy.
  Giáo dục : có quyền được hoc tập, dạy dỗ.
  Bổn phận của trẻ : – yêu Tổ Quốc, xd và bảo vệ Tổ Quốc -Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác
  Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục
  -ko đánh bạc, rượu, hút thuốc và chất kích thích khác.
  2.Mtrg tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối vs đời sống cng, tạo nên cơ sở vật chất để pt kinh tế, vh, xh, tạo cho cng đk sống, pt trí tuệ, đạo đức, tinh thần.
  Bảo vệ mtrg là giữ cho mtrg trog sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh, cải thiện mtrg. Ngăn chặn hành vi, hậu quả xấu do cng và thiên nhiêngây ra .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )