Câu 1: Trên H4.1 (SGK – tr 13), khu vực có mật độ dân số cao nhất là: A Huyện Tiền Hải b. Huyện Đông Hưng c. Thị xã Thái Bình c. Huyện Kiến Xương. Câu

Question

Câu 1: Trên H4.1 (SGK – tr 13), khu vực có mật độ dân số cao nhất là:
A Huyện Tiền Hải b. Huyện Đông Hưng
c. Thị xã Thái Bình c. Huyện Kiến Xương.
Câu 2: Phân theo lao động, dân số chia thành mấy nhóm tuổi?
a. Hai nhóm b. Ba nhóm c. Bốn nhóm d. Năm nhóm.
Câu 3: Ba khu vực tập trung đông dân nhất Châu Á là:
a. Bắc Á – Trung Á – Đông Á b. Trung Á – Đông Á – Đông Nam Á
c. Đông Á – Đông Nam Á – Nam Á d. Đông Nam Á – Nam Á – Tây Nam Á.
Câu 4: Những đô thị lớn ở Châu Á tập trung ở ven biển, đồng bằng và:
a. Đồi núi b. Nội địa

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-08-09T16:08:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:09:40+00:00

  Câu 1: Trên H4.1 (SGK – tr 13), khu vực có mật độ dân số cao nhất là:

  A Huyện Tiền Hải b. Huyện Đông Hưng c. Thị xã Thái Bình c. Huyện Kiến Xương.

  Câu 2: Phân theo lao động, dân số chia thành mấy nhóm tuổi?

  a. Hai nhóm b. Ba nhóm c. Bốn nhóm d. Năm nhóm.

  Câu 3: Ba khu vực tập trung đông dân nhất Châu Á là:

  a. Bắc Á – Trung Á – Đông Á b. Trung Á – Đông Á – Đông Nam Á c. Đông Á – Đông Nam Á – Nam Á d. Đông Nam Á – Nam Á – Tây Nam Á.

  Câu 4: Những đô thị lớn ở Châu Á tập trung ở ven biển, đồng bằng và:

  a. Đồi núi b. Nội địa

  0
  2021-08-09T16:10:18+00:00

  Câu 1: Trên H4.1 (SGK – tr 13), khu vực có mật độ dân số cao nhất là:

  A Huyện Tiền Hải

  b. Huyện Đông Hưng

  c. Thị xã Thái Bình

  d. Huyện Kiến Xương.

  Câu 2: Phân theo lao động, dân số chia thành mấy nhóm tuổi?

  a. Hai nhóm

  b. Ba nhóm

  c. Bốn nhóm

  d. Năm nhóm.

  Câu 3: Ba khu vực tập trung đông dân nhất Châu Á là:

  a. Bắc Á – Trung Á – Đông Á

  b. Trung Á – Đông Á – Đông Nam Á

  c. Đông Á – Đông Nam Á – Nam Á

  d. Đông Nam Á – Nam Á – Tây Nam Á.

  Câu 4: Những đô thị lớn ở Châu Á tập trung ở ven biển, đồng bằng và:

  a. Đồi núi

  b. Nội địa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )