Câu 1: Trình bày đặc điểm vị trí Việt Nam về mặt tự nhiên.Em hãy phân tích một ví dụ trong thực tế để chứng minh vị trí Việt Nam vừa tạo ra thuận lợi

Question

Câu 1:
Trình bày đặc điểm vị trí Việt Nam về mặt tự nhiên.Em hãy phân tích một ví dụ trong thực tế để chứng minh vị trí Việt Nam vừa tạo ra thuận lợi vừa đem lại những khó khăn cho đời sống và phát triển kinh tế-xã hội của người dân?

in progress 0
Valerie 36 phút 2021-09-12T09:29:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T09:30:32+00:00

  – đặc điểm vị trí việt nam về mặt tự nhiên

  tiếp giáp với biển đông

  có các con sông lớn với lượng phù sa màu mỡ quanh năm

  khí hậu nhiệt đới gió mùa

  có các mỏ than, quặng

  – gần biển đông giúp con người dễ dàng khai thác các loại khoáng sản, đánh bắt hải sản, thuận tiện trong việc giao thương, buôn bán

  lượng phù sa màu mỡ giúp nhân dân trồng lúa, phát triển nông nghiệp

  – tuy nhiên cũng có những khó khăn

  vì gần biển đông nên nước ta thường xuyên bị các nước khác lăm le xâm chiếm bờ cõi

  bị cạnh tranh khốc liệt trên con đường tiêu thụ hàng hóa

  chúc bạn học tốt~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )