Câu 1. Trong câu lệnh For i:=1 to 10 do write(‘T’); Bao nhiêu kí tự T được in ra trên màn hình? Câu 2. Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal x:=6

Question

Câu 1. Trong câu lệnh For i:=1 to 10 do write(‘T’);
Bao nhiêu kí tự T được in ra trên màn hình?
Câu 2. Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal
x:=6;m:=2;
For:=1 to m do
Begin y:=x;x:=y-1;end;
Chúng ta sẽ nhận được kết quả x bằng?
Câu 3. Cho đoạn chương trình
x:=0;T:=0;
While T<=5 do T:=T+2; x:=T; Sau khi đổi chương trình trên được thực hiện giá trị x bằng bao nhiêu?

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-16T16:38:59+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:40:18+00:00

  Hình ‘-‘

  cau-1-trong-cau-lenh-for-i-1-to-10-do-write-t-bao-nhieu-ki-tu-t-duoc-in-ra-tren-man-hinh-cau-2-s

  0
  2021-07-16T16:40:52+00:00

  Câu 1: 10 kí tự T được in ra màn hình

  Câu 2: X = 5

  Câu 3: x=6

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )