Câu 1. Vùng nào thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ? A. Vùng cửa sông. B. Vùng ven biển. C. Vùng núi An-đét và trên các c

Question

Câu 1. Vùng nào thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ?
A. Vùng cửa sông.
B. Vùng ven biển.
C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên.
D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn.
Câu 2. Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại
A. cao (> 1,7%).
B. trung bình (1% – 1,7%).
C. thấp (0 – 1%).
D. rất thấp (<0%) Câu 3. Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất Nam Mĩ, thuộc nước nào? A. Ac-hen-ti-na. B. Bra-xin. C. Vê-nê-xu-ê-la. D. Pa-ra-goay. Câu 4. Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của A. tốc độ phát triển kinh tế nhanh. B. trình độ công nghiệp hóa cao. C. đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển. D. độ thị hóa có quy hoạch. Câu 5. Đặc điểm nào không đúng với quá trình đô thị hóa ở Nam Mĩ A. Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới B. Tỉ lệ dân đô thị chiếm 75% C. Đô thị hóa gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế D. Các đô thị lớn tập trung ven biển Câu 6. Dân cư chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ hiện nay là A. Anh điên. B. Exkimo. C. Người gốc Âu. D. Người lai. Câu 7. Trung và Nam Mỹ dẫn đầu về sự phát triển nào? A. Kinh tế. B. Dân số. C. Đô thị. D. Di dân.

in progress 0
Samantha 50 phút 2021-09-15T09:59:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:00:59+00:00

  1. D

  2. A

  3. B

  4. C

  5. C

  6. D

  7. D

  Vote 5*, cảm ơn và cho mình câu trả lời hay nhất nhaaaa

  0
  2021-09-15T10:01:38+00:00

  1.C 

  2. A

  3. C chị  k chắc chắn lắm 

  4. A

  5. C

  6. D

  7. C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )