Câu 11: Một vật AB đặt trước một máy ảnh và cách vật kính của máy 4m. Ta thu được một ảnh trên phim cao 2cm và cách vật kính 10cm. Tính: a) Chiều cao

Question

Câu 11: Một vật AB đặt trước một máy ảnh và cách vật kính của máy 4m. Ta thu
được một ảnh trên phim cao 2cm và cách vật kính 10cm. Tính:
a) Chiều cao của vật AB.
b) Tỉ số kích thước ảnh so với kích thước của vật.
Câu 12: Một người đứng cách một tòa nhà 25m để quan sát thì ảnh của nó hiện lên
trong mắt cao 0,3cm. Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt
người đó là 2cm. Tính
a) Chiều cao của tòa nhà đó.
b) Tiêu cự của thể thủy tinh lúc đó.
giải giúp mình dõ các bước k làm tắt

in progress 0
Ariana 22 phút 2021-10-12T01:51:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:53:08+00:00

  Đáp án:

   Câu 11.

   Ta có d = 4m = 400cm

  d’ = 10cm

  h’ = 2cm

   Vì h’/h = d’/d nên h = (h’.d)/d’ = (400.2)/10 = 80 cm

  Khi đó h’/h = 2/80 = 1/40 hay ảnh bằng 1/40 lần vật

  Caau 12.  Ta có d = 25m = 2500cm

   d’ = 2cm

  h’ = 0,3cm

   Mà h’/h = d’/d nên h = (h’.d)/d’ = (0,3.2500)/2 = 375cm = 3,75m

   Ta có 1/f = 1/d + 1/d’ = 1/2 + 1/375 = 377/750 hay f = 750/377b= 2 cm

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )