Câu 13 một máy bay theo phương ngang ở độ cao 10km với vận tốc 720km/h người phi công phải thả bom.từ xa cách mục tiêu theo phương ngang bao nhiêu để

Question

Câu 13 một máy bay theo phương ngang ở độ cao 10km với vận tốc 720km/h người phi công phải thả bom.từ xa cách mục tiêu theo phương ngang bao nhiêu để bom rơi đúng mục tiêu lấy g bằng 9,8m/s
A 4,5km
B 9km
C 13,5km
D 12km

in progress 0
Camila 1 năm 2021-08-11T22:41:16+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:42:50+00:00

  Đáp án:c)9km

   

  Giải thích các bước giải:L=vo$\sqrt{}$ $\frac{2h}{g}$ =200$\sqrt{}$ $\frac{2*10000}{9.8}$

  =9035m=9km

  0
  2021-08-11T22:43:13+00:00

  Đáp án:

  B. 9km

  Giải thích các bước giải:

  Khoảng cách phải thả bom là:

  \(L = {v_0}t = {v_0}\sqrt {\dfrac{{2h}}{g}}  = 200.\sqrt {\dfrac{{2.10000}}{{9,8}}}  \approx 9000m = 9km\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )