Câu 2: Nước nào ở Bắc Âu có hàng vạn hồ, đầm? * A. Phần Lan B.Thụy Điển C.Na Uy D. Ai-xơ-len Câu 2: Nho, cam, chanh ở châu Âu được trồng chủ yếu ở: A.

Question

Câu 2: Nước nào ở Bắc Âu có hàng vạn hồ, đầm? *
A. Phần Lan
B.Thụy Điển
C.Na Uy
D. Ai-xơ-len
Câu 2: Nho, cam, chanh ở châu Âu được trồng chủ yếu ở:
A. vùng đồng bằng phía bắc Tây và Trung Âu
B.bán đảo Xcan-đi-na-vi
C. vùng ven biển quanh Địa Trung Hải.
D. đồng bằng Đông Âu
Câu 3: Sông ngòi ở ven biển phía tây của khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm là
A. đóng băng về mùa đông
B. nhiều nước quanh năm
C. kém phát triển
D. nhiều nước trong mùa xuân – hạ
Câu 4: Dòng sông lớn nhất Châu Âu là sông
A. Rai-nơ
B. Von-ga
C. Loa
D. Đa-nuyp

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2021-07-10T11:36:44+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:37:51+00:00

  MK TB dưới đây????‍♀️

  Câu 1: C.Na-uy

  Câu 2: C.Vùng ven biển quanh Địa Trung Hải.

  Câu 3: B. Nhiều nước quanh năm.

  Câu 4: Sông Von-ga.

  0
  2021-07-10T11:38:28+00:00

  Câu 2: Nước nào ở Bắc Âu có hàng vạn hồ, đầm?

  * A. Phần Lan

  B.Thụy Điển

  C.Na Uy

  D. Ai-xơ-len

  ->Nước  ở Bắc Âu có hàng vạn hồ, đầm là Na Uy

  -> Chọn C

  Câu 2: Nho, cam, chanh ở châu Âu được trồng chủ yếu ở:

  A. vùng đồng bằng phía bắc Tây và Trung Âu

  B.bán đảo Xcan-đi-na-vi

  C. vùng ven biển quanh Địa Trung Hải.

  D. đồng bằng Đông Âu

  ->Nho, cam, chanh ở châu Âu được trồng chủ yếu ở vùng Nam Âu ven biển Địa Trung Hải.

  -> Chọn C

  Câu 3: Sông ngòi ở ven biển phía tây của khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm là

  A. đóng băng về mùa đông

  B. nhiều nước quanh năm

  C. kém phát triển

  D. nhiều nước trong mùa xuân – hạ

  ->Sông ngòi ở ven biển phía tây của khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm là nhiều nc và ko đóng băng

  ->Chọn B

  Câu 4: Dòng sông lớn nhất Châu Âu là sông

  A. Rai-nơ

  B. Von-ga

  C. Loa

  D. Đa-nuyp

  -> Dòng sông lớn nhất Châu Âu là sông Von-ga

  -> Chọn B

  @chucbanhoctot

  #Cho mik xin CTLHN + 5 sao + Cảm ơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )