câu 207. Một vật tác dụng vào một vật có khối lượng 10kg làm nó tăng dần từ 4m/s đến 10m/s trong thời 2s.Hỏi lực tác dụng vào vật và quãng đường mà vậ

Question

câu 207. Một vật tác dụng vào một vật có khối lượng 10kg làm nó tăng dần từ 4m/s đến 10m/s trong thời 2s.Hỏi lực tác dụng vào vật và quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian ấy là bao nhiêu?

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-13T13:44:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:45:27+00:00

  Đáp án:

  F = 30N

  s = 14m 

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc của vật là:

  $a = \dfrac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \dfrac{{10 – 4}}{2} = 3m/{s^2}$

  Lực tác dụng có độ lớn là:

  $F = ma = 10.3 = 30N$

  Quãng đường đi được trong 2s là:

  $s = {v_o}t + \dfrac{1}{2}a{t^2} = 4.2 + \dfrac{1}{2}{.3.2^2} = 14m$

  0
  2021-08-13T13:46:09+00:00

  Câu 207:

  Đáp án:

  `F=30N`

  `s=14m`

  Giải:

  Gia tốc của vật:

  `a=\frac{v-v_0}{t}=\frac{10-4}{2}=3` $(m/s^2)$

  Lực tác dụng vào vật:

  `F=ma=10.3=30` `(N)`

  Quãng đường vật đi được trong 2s:

  `s=v_0t+\frac{1}{2}at^2=4.2+\frac{1}{2}.3.2^2=14` `(m)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )